Endüstri Mühendisliği (EM); insan, makine, malzeme, bilgi gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı üretim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği artırmaktır.

İTÜ geneli aday bilgi sistemi için http://tercihim.itu.edu.tr sayfasını ziyaret ediniz.