abet

"Engineering Commission of ABET" tarafından akredite edilmiştir, www.abet.org
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Eğitsel Amaçları:

 • EA1. Organizasyonların gereksinimlerini anlamak, bunları araştırmak ve formüle etmek
 • EA2. Bilimsel bilgiye dayanarak organizasyonel performansı geliştirmek
 • EA3. Farklı bilgi ve becerileri gerektiren alanlara esneklikle uyum sağlamak
 • EA4. Endüstriyel sistemlerin etkin tasarımı, uygulaması ve sürekli gelişmesine odaklanmakEndüstri Mühendisliği Lisans Programı Öğrenci Çıktıları:

 • ÖÇ1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgilerinizi uygulama becerisi
 • ÖÇ2. Deney tasarlama ve uygulama becerisi, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 • ÖÇ3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçeğe uygun kısıtlar dahilinde gerekli ihtiyaçları sağlayacak bir sistemi, ürün bileşeni veya süreç tasarlama becerisi
 • ÖÇ4. Takım çalışması yapabilme becerisi
 • ÖÇ5. Öğrendiğiniz bilgileri kullanarak, mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
 • ÖÇ6. Endüstri Mühendisliği mesleğinin getirdiği sorumlulukları ve etik ilkelerini bilmesi
 • ÖÇ7. İletişim kurma becerisi
 • ÖÇ8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerinin kavranması
 • ÖÇ9. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu yaşama geçirme becerisi
 • ÖÇ10. Çağdaş konularla ilgili bilgi
 • ÖÇ11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma becerisi
 • ÖÇ12. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
 • ÖÇ13. Yönetim bilgi ve becerisiEndüstri Mühendisliği Programının Yıllara Göre Kayıt ve Mezuniyet İstatistikleri:

Akademik Yıl (Academic Year) Yeni Öğrenci Sayısı (Number of New Enrollments) Mezun Olan Öğrenci Sayısı (Number of Graduates) Üniversite Seçim Sınavı (University Entrance Exam)
Taban Puan Tavan Puan Taban Sıra Tavan Sıra
Minimum Score Maximum Score Minimum Rank Maximum Rank
2020-21 143 N/A 511,705 537,254 9160 1369
2019-20 144 196 495,634 522,523 8302 2069
2018-19 144 158 486,927 522,465 9584 1806
2017-18 144 134 468,307 517,425 10651 1231
2016-17 134 150 485,113 525,926 8330 963ABET İletişim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Alp Üstündağ (ustundaga@itu.edu.tr)
ABET Koordinatör: Dr. Erkan Isikli (isiklie@itu.edu.tr)