Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Tetikleyici teknolojik araçlar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin temel amacı kaynak etkinliği ve verimliliği arttırmak, şirketlerin rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımaktır. Yaşadığımız bu dönüşümün diğerlerinden farkı, sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni iş modellerini iş dünyasına sunmasıdır. 

Bugünün endüstri mühendisleri işletmelerde verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanılması gibi temel konuların yanı sıra  gelir artışı sağlayacak yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon gibi kritik konuların da sorumluluğunu üstlenmektedir. İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak bizler, öğrencilerimize bu konularda en iyi eğitimi vererek, işletmelerin başarısını artırabilecek en güncel bilgi ve teknolojileri kullanma becerisi kazandırmaktayız.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Türkiye’de sanayi ve hizmet şirketlerinde dijital dönüşümün gerçeklenmesi, bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ile ilgili çok sayıda faaliyet yürütmekte ve bu alanda çok önemli bir öncülük gerçekleştirmekteyiz. Lisans ve yüksek lisans programlarımızda, iş analitiği, büyük veri, yapay zeka, otomasyon ve robotik alanlarında dersler ile mezunlarımızı yeni döneme hazırlamaktayız. Disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek kontrol-otomasyon, bilgisayar, işletme ve ekonomi alanlarında öğrencilerimizin farklı dersler alarak kendilerini yetiştirmeleri için zenginleştirilmiş bir eğitim-öğretim ortamı sağlamaktayız. Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm programlarımızın ana omurgasını oluşturmaktadır. Dönüşen iş dünyasının gerektirdiği yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen ve dijital sistemleri tasarlayıp, geliştirebilen mezunlar yetiştirmeyi temel hedeflerimiz arasına koyduk.  

ABET’e tam akredite Bölümümüzden mezun olan gençlerimiz; dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilmektedir.Mezunlarımız, yüksek teknolojili üretim, bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv vb. çeşitli sektörlerin öncü şirketlerinde kariyerlerini sürdürmektedir. Inovasyon ve iş geliştirme, stratejik yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama ve kontrol, Ar-Ge, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, yönetim danışmanlığı, veri analitiği, yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında firmalara değer katmaktadır.

Bölüm Başkanı