Üretim

İnsani Yardım Lojistiği
Kalite Yönetimi ve Yalın 6 Sigma
Kısıtlar Teorisi
Mühendislik Ekonomisi
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim Sistemleri Tasarımı
Yalın ÜretimYönetim

Hizmet Sistemleri ve Süreç Yönetimi
Insan Kaynaklari Yönetimi
Pazarlama Analitiği
Proje Yönetimi
Stratejik Yönetim
Teknoliji ve Yenilik Yönetimi
Yatırım Planlama
Yönetim ve OrganizasyonYöneylem

Bulanık Kümeler ve Uygulamaları
Çok Kriterli/Grup Karar Verme
Enerji Optimizasyonu
Güvenilirlik Mühendisliği
Karmaşık Sistemlerin Modellenmesi
Lokasyon Analizi ve Dağıtım Modelleme
Matematiksel Programlama
Sağlıkta Yöneylem Uygulamaları
Simülasyon
Stokastik Süreçler / Modelleme
TahminlemeBilgi

İnsan-bilgisayar Etkileşimi
İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
Makine Öğrenmesi
Oyunlaştırma
Uygulamalı Çok Değişkenli Veri Analizi
Veri Analitiği
Veri Madenciliği
Yapay Zeka