Özgörü:

Ulusal endüstrinin ilk tercihi olan ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören özgün bir birim olmak.


Özgörev:

  1. Bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ulusal ekonomiye uyarlayarak ulusal gelişmeye katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmek

  2. İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden meydana gelen sistemleri geliştirmek ve yerleştirmek

  3. Bu sistemlerin performansını artırmak için gerekli bilimsel desteği sağlamak

  4. Bu hususlarla ilgili olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak