İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

end-hakkimizda

Günümüzde işletmeler için, verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanılması, gelir artışı sağlayacak yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesi , dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon en kritik konular arasında yer almaktadır. Endüstri Mühendisliği Programı öğrencilerimiz bu doğrultuda en iyi eğitimi alarak, işletmelerin başarısını artırabilecek en güncel bilgi ve teknolojileri kullanma becerisine sahip olmaktadır.

Öğrencilerimiz, insan, makine, malzeme, bilgi, sermaye vb. faktörlerden oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yeni sistem, model ve yöntem önerilerini ortaya koymak, bu mekanizmalarda oluşabilecek sorunları önceden görüp çözümü için alternatifler sunmak üzere eğitilmektedir. Üretim ile yönetimde verimliliğe ve etkinliğe katkıda bulunmayı amaçlayan alan, teknik bilimlerin analitik zekâsı ve sosyal bilimlerin insan ilişkileri, iletişim ve yönetime ilişkin bakış açısını birleştirerek nitelikli endüstri mühendisleri yetiştirmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Türkiye’de sanayi ve hizmet sektöründe dijital dönüşümün gerçekleşmesi, bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ile ilgili çok sayıda faaliyet yürütmekte ve bu alanda mühendisler yetiştirmekteyiz. Dijitalleşmenin temel unsurları olan yapay zeka, veri analitiği, robotik ve otomasyon gibi temel teknolojilerin iş süreçlerine uygulanması konusunda öncül çalışmalar yürütmekteyiz.

Endüstri Mühendisliği programımızda öğrencilerimiz benzetim, bilgisayarla bütünleşik üretim, ergonomi, kullanılabilirlik ve radyo frekansı ile tanımlama laboratuvarlarında uygulamalı eğitim görmektedirler. Ayrıca disiplinlerarası yaklaşım benimsenerek kontrol-otomasyon, bilgisayar, endüstri, işletme mühendisliği ve ekonomi alanlarından öğrencilerimizin farklı dersler alarak kendilerini geliştirmeleri için zengin bir eğitim-öğretim ortamı sunulmaktadır. Böylece dönüşen iş dünyasının gerektirdiği yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen ve dijital sistemleri tasarlayıp, geliştirebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Endüstri Mühendisliği programından mezun olan gençlerimiz; yüksek teknolojili üretim sanayii, bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv vb. çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda kariyerlerine başlamaktadırlar. Genel olarak; inovasyon ve iş geliştirme, stratejik yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama ve kontrol, Ar-Ge, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, proje planlama, yönetim danışmanlığı, insan faktörleri mühendisliği, veri analitiği, yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında firmalara değer katmaktadırlar.

ABET’e tam akredite bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz, mesleklerini yurt dışında da rahatça yapabilecek bir donanım elde edebilmekte ve dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilmektedirler.