Yöneylem Araştırması

 • Olasılık-İstatistik, Stokastik
 • Sistem Analizi ve Simülasyon
 • Optimizasyon
 • Karar Verme
 • Akıllı SistemlerÜretim Mühendisliği

 • Üretim Sistemleri Tasarımı
 • Üretim ve Bakım-Onarım Planlama ve Kontrol
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Kalite Mühendisliği
 • İşbilim ve İş Etüdü
 • Tedarik Zinciri Yönetimi


Yönetim Mühendisliği

 • Yönetim Teorisi ve Modellemesi
 • Organizasyon Teorisi ve Modellemesi
 • Stratejik Yönetim
 • Proje Yönetimi
 • Karar Modellemesi
 • Süreç Yönetimi
 • İnsan Kaynakları YönetimiBilgi Mühendisliği

 • Bilişim Sistemleri
 • Teknoloji Yönetimi