Bölüm Başkanından

İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümü, Amerika Birleşik Devletleri ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) eşdeğerliliği onaylanmış Türkiye’deki az sayıdaki endüstri mühendisliği programlarından biridir. Temel amacı; organizasyonların hedefleri doğrultusunda insan, makine ve sermayeden oluşan kaynakları en uygun şekilde bir araya getirecek bilgi ve beceriyi üretmek, bunu öğrencilerine kazandırmak ve topluma yaymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için hem bölüm organizasyonu hem de ders programları Yöneylem Araştırması ve İstatistik, Üretim Sistemleri, Bilgi ve Yönetim mühendisliği olmak üzere dört adet bilimsel çalışma alanı üzerine oturtulmuştur.

Endüstri mühendisliği bölümü; lisans seviyesinde üç adet programa sahiptir. Biri kısmi, diğeri tamamı İngilizce olan iki programa ek SUNY ile ortak yürütülen uluslararası bir çift-diploma endüstri mühendisliği programı vardır. Endüstri mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalı olarak, yöneylem araştırması, endüstri ve üretim olmak üzere üç araştırma alanı üzerine kurulmuştur. Bu sayede öğrenciler ilgilendikleri alan ile ilgili dersleri alarak uzmanlaşabilme fırsatına sahip olabilmektedirler. Öğrenim ve araştırma amacıyla öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına açık Ergonomi, Üretim Araştırmaları, RFID, Kullanılabilirlik ve Benzetim alanlarında faaliyet gösteren beş adet laboratuvar mevcuttur. Bölüm lisansüstü seviyede, Endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans ve endüstri mühendisliği alanında doktora programlarını yürütmektedir.

İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü periyodik olarak Türkiye’deki ve dünyadaki bilimsel ve endüstriyel gelişmeleri izleyerek iç tasarımını sürekli yenilemektedir. Bu sayede gerek tasarımıyla gerekse işleyiş biçimiyle pek çok konuda öncü bir role sahiptir. Diğer birçok Endüstri Mühendisliği bölümü için model oluşturmaktadır.

AlpUstundag

Prof. Dr. Alp Üstündağ
Bölüm Başkanı