İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

İTÜ Endüstri Mühendisliği temel amacı olan organizasyonların performansını artırmak için gerekli bilgi ve beceriyi hem üretmek hem öğrencilerine kazandırmak hem de topluma yaymak için kurulmuş bir bölümdür. Bu amacı gerçekleştirmek için hem bölüm organizasyonu hem de ders programları Yöneylem Araştırması ve İstatistik, Üretim Sistemleri, Bilgi ve Yönetim mühendisliği olmak üzere kendi kendini yöneten dört adet bilimsel çalışma alanı üzerine oturtulmuştur.

Endüstri mühendisliği bölümü biri kısmi diğeri tamamı İngilizce iki adet lisans programı, uluslar arası bir adet lisans programı, endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi yüksek lisans ve endüstri mühendisliği doktora programı olmak üzere altı adet program yürütmektedir. Endüstri mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalı olduğundan uzmanlaşmayı gerçekleştirmek üzere lisans programında yöneylem araştırması, endüstri ve üretim olmak üzere üç adet opsiyon kurulmuştur. Bu sayede derslerin derinliği yanısıra çeşitliliğinde de artış sağlanmıştır. Öğrenciler ilgilendikleri alan ile ilişkili dersleri alarak uzmanlaşmalarını gerçekleştirebilmektedirler. Hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin araştırma yaparak endüstriyel uygulamaya yönelik bilgilerini artırmak amacıyla kullanabilecekleri Ergonomi, Üretim Araştırmaları, RFID, Kullanılabilirlik, Benzetim Laboratuarı olmak üzere beş adet laboratuar vardır.

İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü periyodik olarak Türkiye’deki ve dünyadaki bilimsel ve endüstriyel gelişmeleri izleyerek iç tasarımını sürekli yenilemektedir. Bu sayede gerek tasarımıyla gerekse işleyiş biçimiyle pek çok konuda öncü bir role sahiptir ve diğer birçok Endüstri Mühendisliği bölümü için model oluşturmaktadır.

abet-logo

 İTÜ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon     Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org