Değerli Endüsti Müh. Yüksek Lisans Öğrenci Adayları, 

2021-2022 dönemi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mülakatları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

İlk adım, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15:00'de İTÜ Maslak kampüsünde gerçekleştirilecektir.

İkinci adım ise, 15 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. 

Birinci adım, tüm adaylar için aynı olmakla birlikte,  ikinci adım için zaman dilimleri birinci adımdan sonra ayrıca duyurulacaktır.