Gerçek Zamanlı Veri Analizi ile Üretim Hatlarında Verimlilik Artışı Sağlanması ve Çalışan Yönetim Sisteminin Gelişitirilmesi
Danışman Doç. Dr. Başar Öztayşi
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.06.2018
Bitiş Tarihi -

Set Üstü Cihaz Ve Televizyon Kullanıcı Arayüzlerine Yönelik Kullanılabilirliği Ölçümleme Ve Denetleme Sistemi Tasarımı
Yürütücü Doç. Dr. Çiğdem Altın Gümüşsoy
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.03.2018
Bitiş Tarihi -

Bulaşıcı Hastalıkların Matematiksel ve Simülasyon Modellemesi
Yürütücü Dr. Öğr. Üyesi Emine Yaylalı
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.02.2017
Bitiş Tarihi 1.08.2018

Veri madenciliği, iş zekası, makine öğrenmesi, SPC, Deney TAsarımı (Design of Experiment), istatistik danışmanlığı
Yürütücü-Danışman Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.01.2017
Bitiş Tarihi 1.09.2017

Veri madenciliği, iş zekası, makine öğrenmesi, SPC, Deney TAsarımı (Design of Experiment), istatistik danışmanlığı
Danışman Doç. Dr. Ayberk Soyer
Doç. Dr. Umut Asan
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.07.2016
Bitiş Tarihi -

Türkiye'de Üretilmeyen Karton Kutu Katlama ve Yapıştırma Makinası
Yürütücü - Danışman Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.01.2016
Bitiş Tarihi 31.12.2016

Eğitim Paydaşlarının Yaratıcı Fikirlerini Fen Eğitimi Programlarına Katmakta Cesaretlendirecek Bir Açık Sosyal Inovasyon Platformu Tasarımı
Yürütücü Doç. Dr. Başar Öztayşi
Araştırmacı Doç. Dr. Sezi Çevik Onar
Kaynak BRITISH COUNCIL
Başlama Tarihi 1.01.2016
Bitiş Tarihi -

Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin Modellenmesi, Analizi Ve Planlanması
Yürütücü Doç. Dr. Emre Çevikcan
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 15.10.2015
Bitiş Tarihi -

Montaj Hatları İçin Optimum Döngüsel Malzeme Besleme Sisteminin Tasarımı
Yürütücü Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.09.2015
Bitiş Tarihi 16.02.2017

Finansal Kurumların Kara Listelerdeki Sorgularını Hızlı ve Doğru Yapabilmesini Sağlayacak Bulanık Mantık Benzeşme Motorunun Geliştirilmesi
Yürütücü Prof. Dr. Cengiz Kahraman
Araştırmacı Doç. Dr. Başar Öztayşi, Doç. Dr. Sezi Çevik Onar
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 4.01.2015
Bitiş Tarihi -

Depo Yönetim Uygulamalarında Sipariş Toplama ve Yürütme Süreçlerini Optimize Edecek Bir Çözümünün Geliştirilmesi
Danışman Doç. Dr. Seda Yanık
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 31.12.2015

Raf Disiplini ve Satın Alma Verimliliği OdaklıMobil Uygulama Destekli Planogram Çözümü
Danışman Dr.Öğr.Üyesi Şeyda Serdar Asan
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 30.04.2016

Karakurı Kaızen, E-Kanban ve Poka Yoke Cihazları İçeren Yalın Üretim Sistemi Kurma ve Süreç İyileştirme
Danışman-Yürütücü Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 31.12.2015

Otomobil Öntakım Süspansiyon ve Direksiyon Parçalarının Üstün Kalite Şartlarına Haiz Şekilde Tasarımı Projesi
Danışman-Yürütücü Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 31.12.2015

G@together
Araştırmacı Doç. Dr. Başar Öztayşi
Kaynak URBAN EUROPE
Başlama Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi -

Türkiye ve Geçiş İzni İçin Kota Sorunu
Araştırmacı Doç. Dr. Özgür Kabak
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 15.11.2014
Bitiş Tarihi 15.11.2016

Süreç Bazlı Kurumsal Uygulamalarda Çok Ölçütlü Zeki Karar Verme ve Optimizasyon Tabanlı Performans Ölçme, Değerlendirme ve Puanlama
Yürütücü Prof. Dr. Cengiz Kahraman
Araştırmacı Doç. Dr. Başar Öztayşi, Doç. Dr. Sezi Çevik Onar
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 6.01.2014
Bitiş Tarihi -

Enfekte Hastaların Kanlarındaki Caga Proteininin Belirlenmesi İçin Helicobacter Pylori nin Rekombinant Caga Antijenine Karşı Monoklonal Antikor Üretimi
Araştırmacı Prof. Dr. Nizamettin Bayyurt
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 31.05.2011
Bitiş Tarihi 31.05.2014

Proaktif Hata Engelleme Sistemi
Yürütücü Doç. Dr. Özgür Kabak
Kaynak TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Başlama Tarihi 1.04.2017
Bitiş Tarihi 30.12.2017

MESS - Revize Metal Sanayii İş Gruplandırma Sisteminin Kalibrasyonu ve Yaygınlaştırılması Projesi
Danışmanlar Doç. Dr. Ayberk Soyer
Kaynak MESS – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
Başlama Tarihi 01.07.2018
Bitiş Tarihi 30.06.2020

MESS - Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MİDS) Kapsamında Büyük Ölçekli Revizyon Projesi 
Danışmanlar Doç. Dr. Ayberk Soyer, Öğr. Gör. Dr. M. Engin Ünal
Kaynak MESS – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
Başlama Tarihi 01.07.2017 
Bitiş Tarihi 31.12.2017 

MESS - Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MİDS) Kapsamında Büyük Ölçekli Revizyon Projesi
Danışmanlar Prof. Dr. M. Nahit Serarslan, Doç. Dr. Ayberk Soyer, Dr. Öğr. Üyesi C. Erhan Bozdağ, Öğr. Gör. Dr. M. Engin Ünal, Öğr. Gör. Dr. Erkan Işıklı
Kaynak MESS – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
Başlama Tarihi 01.07.2016
Bitiş Tarihi 30.06.2017

Kobimen e-Akademi
Yürütücü - Danışman Prof. Dr. Fethi Çalışır
Kaynak TÜBİTAK
Başlama Tarihi 1.08.2015
Bitiş Tarihi 31.07.2016

Mobil İşe Alım Karar Destek Sistemi (MİKADES) Projesi
Danışmanlar Doç. Dr. Ayberk Soyer, Doç. Dr. Umut Asan
Kaynak 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
Başlama Tarihi 01.07.2016
Bitiş Tarihi 30.04.2018

Akçansa Çimento Norm Kadro Analizi Projesi
Danışmanlar Doç. Dr. Ayberk Soyer, Prof. Dr. Seçkin Polat
Kaynak Akçansa
Başlama Tarihi 01.10.2019
Bitiş Tarihi 31.01.2020