ABET Akreditasyon

abet-logo

"Engineering Commission of ABET" tarafından akredite edilmiştir, www.abet.org


Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Eğitsel Amaçları:

 • EA1. Organizasyonların gereksinimlerini anlamak, bunları araştırmak ve formüle etmek
 • EA2. Bilimsel bilgiye dayanarak organizasyonel performansı geliştirmek
 • EA3. Farklı bilgi ve becerileri gerektiren alanlara esneklikle uyum sağlamak
 • EA4. Endüstriyel sistemlerin etkin tasarımı, uygulaması ve sürekli gelişmesine odaklanmak


Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Öğrenci Çıktıları:

 • ÖÇ1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgilerinizi uygulama becerisi
 • ÖÇ2. Deney tasarlama ve uygulama becerisi, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 • ÖÇ3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçeğe uygun kısıtlar dahilinde gerekli ihtiyaçları sağlayacak bir sistemi, ürün bileşeni veya süreç tasarlama becerisi
 • ÖÇ4. Takım çalışması yapabilme becerisi
 • ÖÇ5. Öğrendiğiniz bilgileri kullanarak, mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
 • ÖÇ6. Endüstri Mühendisliği mesleğinin getirdiği sorumlulukları ve etik ilkelerini bilmesi
 • ÖÇ7. İletişim kurma becerisi
 • ÖÇ8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerinin kavranması
 • ÖÇ9. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu yaşama geçirme becerisi
 • ÖÇ10. Çağdaş konularla ilgili bilgi
 • ÖÇ11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma becerisi
 • ÖÇ12. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
 • ÖÇ13. Yönetim bilgi ve becerisi

 

Endüstri Mühendisliği Programının Yıllara Göre Kayıt ve Mezuniyet İstatistikleri:

 

Akademik

Yıl

Kayıt Olan

Öğrenci Sayısı

Mezun Olan

Öğrenci Sayısı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

YGS Puanı

YGS Sıralaması

Min.

Maks.

Min.

Maks.

2010-2011

113

109

521.670

548.363

7920

1246

2011-2012

112

140

520.951

549.620

7133

987

2012-2013

122

118

500.656

535.576

6167

644

2013-2014

122

122

473.513

510.317

6982

1548

2014-2015

123

120

480.526

518.628

7037

1265

2015-2016

162

123

462.624

510.590

7250

894

2016-2017

280

150

485.113

525.926

 

 

2017-2018

186

134

468.307

517.425

 

 

2018-2019

144

N/A

486.927

522.465